Beheer

makelaar-algemeen-appartementen-web
makelaar-algemeen-huis-web

Als u heeft besloten dat u uw woning wilt verhuren, wilt u natuurlijk tijdens de (ver)huur periode hier ook geen (extra)werk of overlast van hebben. WitteWoning Makelaars kan zowel het financiële als het technische beheer voor u verzorgen. het enige wat u nog moet doen, is een bankrekeningnummer doorgeven waarop de huur gestort moet worden, de rest doen wij voor u. 

Financieel Beheer

Bij financieel beheer zijn onze werkzaamheden o.a.:

- Maandelijks innen en doorstorten van huurpenningen (na aftrek van onze vergoeding)

- Signaleren en bewaken van eventueel ontstane huurachterstanden

- Aanmanen cq incasseren van achterstanden op huurbetalingen

- Verzorgen van relevante correspondentie richting (ver)huurder

- Jaarlijks indexeren van de huurprijs en het aanzeggen van de verhoging bij de huurder

- Voeren van alle (voor het beheer noodzakelijke) correspondentie

- In behandeling nemen en oplossen van (financieel/administratieve) klachten van huurders. 

 

Technisch beheer

Bij technisch beheer zijn onze werkzaamheden o.a:

- Registreren en beoordelen van technische meldingen/gebreken

- Laten uitvoeren van (spoed) reparaties

- Administreren en verrekenen van gemaakte kosten voor service- en reparatie monteurs

- Controleren van de uitgevoerde (service) werkzaamheden

- Fungeren als aanspreekpunt voor de huurder inzake onderhouds/herstelwerkzaamheden

- Periodiek vergelijken van lopende servicecontracten ten behoeve van het object

 

Ontzorg u zelf door voor ons unieke beheer concept te kiezen

Vraag in uw lokale vestiging naar de mogelijkheden passend bij uw specifieke situatie

 

 

 

 

 

WitteWoning Makelaars is aangesloten bij:

Aangesloten bij:

 

  •