• De beste service voor de scherpste prijs van Nederland

Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Als u heeft besloten dat u uw woning wilt verhuren, wilt u natuurlijk tijdens de (ver)huur periode hier ook geen (extra)werk of overlast van hebben. WitteWoning Makelaars kan zowel het financiële als het technische beheer voor u verzorgen. het enige wat u nog moet doen, is een bankrekeningnummer doorgeven waarop de huur gestort moet worden, de rest doen wij voor u.

Financieel Beheer

Bij financieel beheer zijn onze werkzaamheden o.a.:

– Maandelijks innen en doorstorten van huurpenningen (na aftrek van onze vergoeding)

– Signaleren en bewaken van eventueel ontstane huurachterstanden

– Aanmanen cq incasseren van achterstanden op huurbetalingen

– Verzorgen van relevante correspondentie richting (ver)huurder

– Jaarlijks indexeren van de huurprijs en het aanzeggen van de verhoging bij de huurder

– Voeren van alle (voor het beheer noodzakelijke) correspondentie

– In behandeling nemen en oplossen van (financieel/administratieve) klachten van huurders.

Technisch beheer

Bij technisch beheer zijn onze werkzaamheden o.a:

– Registreren en beoordelen van technische meldingen/gebreken

– Laten uitvoeren van (spoed) reparaties

– Administreren en verrekenen van gemaakte kosten voor service- en reparatie monteurs

– Controleren van de uitgevoerde (service) werkzaamheden

– Fungeren als aanspreekpunt voor de huurder inzake onderhouds/herstelwerkzaamheden

– Periodiek vergelijken van lopende servicecontracten ten behoeve van het object

Ontzorg u zelf door voor ons unieke beheer concept te kiezen

Vraag in uw lokale vestiging naar de mogelijkheden passend bij uw specifieke situatie.