Algemene voorwaarden WitteWoning Makelaars

Op elke overeenkomst tussen WitteWoning Makelaars en de opdrachtgever is het nederlands recht van toepassing.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 68881800, alsmede te zien en te verkrijgen bij de vestigingen van WitteWoning Makelaars.