Beheer

Als u heeft besloten dat u uw woning wilt verhuren, wilt u natuurlijk tijdens de (ver)huur periode hier ook geen (extra)werk of overlast van hebben. WitteWoning Makelaars kan zowel het financiële als het technische beheer voor u verzorgen. het enige wat u nog moet doen, is een bankrekeningnummer doorgeven waarop de huur gestort moet worden, de rest doen wij voor u.

Financieel Beheer

Bij financieel beheer zijn onze werkzaamheden o.a.:

 • Maandelijks innen en doorstorten van huurpenningen (na aftrek van onze vergoeding)
 • Signaleren en bewaken van eventueel ontstane huurachterstanden
 • Aanmanen cq incasseren van achterstanden op huurbetalingen
 • Verzorgen van relevante correspondentie richting (ver)huurder
 • Jaarlijks indexeren van de huurprijs en het aanzeggen van de verhoging bij de huurder
 • Voeren van alle (voor het beheer noodzakelijke) correspondentie
 • In behandeling nemen en oplossen van (financieel/administratieve) klachten van huurders.

Technisch beheer

Bij technisch beheer zijn onze werkzaamheden o.a:

 • Registreren en beoordelen van technische meldingen/gebreken
 • Laten uitvoeren van (spoed) reparaties
 • Laten uitvoeren van (spoed) reparaties
 • Administreren en verrekenen van gemaakte kosten voor service- en reparatie monteurs
 • Controleren van de uitgevoerde (service) werkzaamheden
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de huurder inzake onderhouds/herstelwerkzaamheden
 • Periodiek vergelijken van lopende servicecontracten ten behoeve van het object

Ontzorg u zelf door voor ons unieke beheer concept te kiezen

Vraag in uw lokale vestiging naar de mogelijkheden passend bij uw specifieke situatie.

Benieuwd wat jouw huis waard is?

Gratis waardebepaling