www.wittewoningmakelaars.nl is eigendom van WitteWoning Makelaars BV.

Informatie op de pagina mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciele doeleinden.Het is verboden om informatie te kopieren, reproduceren, distribueren, downloaden, overzenden, tonen, bewerken, wijzigen,afgeleiden van maken, dan wel uit het verband te trekken.

Aansprakelijkheid

WitteWoning Makelaars BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkhreid voor welke vorm van schade dan ook die een bezoeker eventueel lijdt door het gebruik van onze website en/of informatie.

WitteWoning makelaars BV staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie op de website, ondanks dat deze informatie met de grootste zorg wordt geplaatst.

WitteWoning makelaars BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schrijf en/of typefouten op de website

Bovenstaand is tevens van toepassing op de emails die verzonden worden uit naam van en/of door WitteWoning makelaars

Strekking van de disclaimer

De uitsluiting van aansprakelijkheid, strekt mede ten gunste van medewerkers, franchisenemers en bestuurders van WitteWoning Makelaars